Producenci akumulatorów

WESTA

WESTA

Historia

Po rozpadzie Związku Radzieckiego wszystkie zakłady produkcji akumulatorów znalazły się poza granicami Ukrainy. W niepodległej Ukrainie wystąpił znaczny niedobór akumulatorów, w związku z czym były one importowane, często jednak ich jakość nie była zadowalająca i urządzenia trafiały na rynek bez gwarancji producenta.

 

We wczesnych latach 90. grupa naukowców z Akademii Nauk Ukrainy, na czele której stał Wiktor A. Dzienzierskij, wystąpiła z inicjatywą uruchomienia krajowej produkcji akumulatorów. Wramach tego przedsięwzięcia Wiktor A. Dzienzierskij przedstawił projekt utworzenia i rozwoju nowej gałęzi przemysłu na Ukrainie zajmującej się produkcją kwasowo-ołowiowych akumulatorów rozruchowych, na początku do pewnego stopnia obsługowych, a następnie bezobsługowych. Projekt ten zyskał uznanie w kręgach akademickich, a także znalazł poparcie władz lokalnych i centralnych.

 

 • 1992 r. – Wiktor A. Dzienzierskij zakłada spółkę akcyjną ISTA w celu realizacji projektu utworzenia i rozwoju nowej gałęzi przemysłu na Ukrainie zajmującej się produkcją kwasowo-ołowiowych akumulatorów rozruchowych i przemysłowych.
 • 1994–1995 r. – budowa i uruchomienie pierwszego zakładu produkcji akumulatorów na Ukrainie (spółka akcyjna ISTA-CENTER), o zdolnościach produkcyjnych 1,3 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie.
 • 1997–2001 r. – utworzenie spółki naukowo-przemysłowej ISTA, co umożliwiło zaprojektowanie i budowę drugiego zakładu produkcji akumulatorów do pojazdów użytkowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOZ Energoavtomatika) o zdolnościach produkcyjnych 1 mln sztuk akumulatorów rocznie, zakładu przerobu zużytych akumulatorów, recyklingu odpadów oraz odzysku ołowiu i jego przerobu na stopy ołowiu (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ukrsplav) o łącznych zdolnościach produkcyjnych 30 000 ton rocznie.
 • 2001 r. – wraz z nowymi udziałowcami i akcjonariuszami zamknięta spółka akcyjna ISTA-Centr, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOZ Energoavtomatika i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ukrsplav tworzą spółkę National Storage Battery Corporation (NSBC) ISTA.
 • koniec 2001 r. – specjaliści Spółki, na czele z Wiktorem A. Dzienzierskijem, uczestniczą w opracowaniu projektu modernizacji i rozbudowy zakładu produkcji akumulatorów Kursk w Rosji. Wynikiem prac było powstanie nowego zakładu produkcji akumulatorów o zdolnościach produkcyjnych 1 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie. Zakład ten został uruchomiony w 2003 r., a zarządzanie nad nim objęła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ISTOK zawiązana przez udziałowców rosyjskich.
 • 2002 r. – utworzenie zamkniętej spółki akcyjnej WESTA-Dnepr, która staje się głównym filarem firmy International Scientific and Industrial Corporation (ISIC) WESTA. Spółka ta została utworzona w ramach realizacji dużego innowacyjnego projektu o istotnym znaczeniu dla Ukrainy pod nazwą „Opracowanie i produkcja nowoczesnych niezależnych zintegrowanych systemów zasilania z wykorzystaniem systemów zasilania energią słoneczną, turbin wiatrowych i urządzeń do magazynowania energii”. Spółce powierzono realizację projektu. Uzyskał on pozytywną opinię państwowych specjalistów, którzy dokonali jego szczegółowej analizy i, decyzją rządu Ukrainy w 2002 r. projekt ten został uznany za „przedsięwzięcie realizujące cele strategiczne i mające szczególne znaczenie dla kraju”.
 • 2003 r. – udział w bilansowaniu, pracach rozruchowych i szkoleniu pracowników oraz uruchomienie nowego zakładu o zdolnościach produkcyjnych 1 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie i o łącznej powierzchni ponad 13 000 m2. Zarządzanie nad zakładem objęła amerykańsko-uzbekistańska spółka joint venture Uzekside z siedzibą w Dżyzak w Uzbekistanie.
 • 2003 r. – utworzenie spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością Tehkomplekt z siedzibą w Dniepropetrowsku na Ukrainie, która zostaje członkiem ISIC WESTA. W spółce tej utworzone zostają działy sprzedaży akumulatorów i przejmuje ona działania w zakresie rekrutacji i szkolenia pracowników. Począwszy od 2005 r. spółka Tehkomplekt rozpoczyna działalność usługową, w ramach której dostarcza zamkniętej spółce akcyjnej WESTA-Dnepr komponenty i surowce, rozpoczyna także aktywną sprzedaż i promocję wyrobów na rynkach docelowych (Ukraina, Rosja, kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i Europa).
 • 2004 r. – utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy z siedzibą w Dniepropetrowsku na Ukrainie, która zostaje członkiem ISIC WESTA. Spółka prowadzi działalność logistyczną w zakresie towarów i surowców, zarządza kompleksem specjalistycznych magazynów o łącznej powierzchni ponad 12 000 m2 i świadczy usługi transportowe. W 2005 r. spółka Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy zaczęła świadczyć na rzecz WESTA-Dnepr usługi w zakresie magazynowania, sortowania, załadunku i rozładunku wyprodukowanych towarów, surowców i komponentów.
 • 2005 r. – uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji akumulatorów rozruchowych wykorzystującego zaawansowane technologie, o łącznej powierzchni ponad 31000 m2. Zakładem zarządza zamknięta spółka akcyjna WESTA-Dnepr z siedzibą w Dniepropetrowsku na Ukrainie. Obecnie roczne zdolności produkcyjne zakładu wynoszą 3,6 mln sztuk akumulatorów konwencjonalnych.
 • 2006–2008 r. – specjaliści ISIC WESTA uczestniczą w opracowaniu projektu modernizacji i rozbudowy Zakładu Produkcji i Przerobu Metali Kolorowych Riazań prowadzonego w formie spółki publicznej z siedzibą w Riazaniu w Rosji. Zakład ten jest największym producentem stopów ołowiu, lutów cynowo-ołowiowych i antymonu. Wynikiem prac było uruchomienie kompleksu produkcyjnego wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia, o zwiększonych zdolnościach produkcyjnych wynoszących do 40 000 ton ołowiu i stopów rocznie. Łączna powierzchnia zakładu to 30 000 m2.
 • 2008–2010 r. – budowa i uruchomienie przez ISIC WESTA nowoczesnego zakładu WESTA INDUSTRIAL (w Dniepropetrowsku na Ukrainie) o zdolnościach produkcyjnych 4 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie. Technologią zastosowaną w zakładzie nie dysponują żadne inne zakłady w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w Europie. Oprócz akumulatorów rozruchowych zakład będzie produkował akumulatory typu VRLA z separatorami wykonanymi w technologii AGM o szerokim zastosowaniu, m.in. w coraz częściej stosowanych w pojazdach nowoczesnych systemach START/STOP, jako akumulatory trakcyjne oraz stacjonarne systemy magazynowania energii. Łączna powierzchnia zakładu wynosi ponad 31 000 m2.

Misja

Misją firmy jest zdobycie pozycji jednego z czołowych na świecie producentów autonomicznych energooszczędnych systemów zasilania poprzez opracowywanie i wdrażanie do produkcji najnowocześniejszych technologii zapewniających wysoką jakość produkcji, oraz prowadzenie procesów produkcyjnych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze dla nas wartości to wysoka jakość produktów i zdolność jej utrzymania, rzetelność oraz dynamiczny rozwój najnowocześniejszych technologii i ich wdrażanie do produkcji. WESTA ceni pracowników i dba o to, aby ich praca spełniała najwyższe standardy. Sukces firmy opiera się na doświadczeniu i kwalifikacjach kierownictwa najwyższego szczebla, a także na wieloletnim doświadczeniu branżowym naszych specjalistów.

 

Celem firmy jest:

 • poprawa jakości oferowanych produktów i usług poprzez wdrażanie najnowocześniejszych technologii produkcji opracowanych przez naszych specjalistów;
 • dbanie o renomę poprzez nawiązywanie współpracy z rzetelnymi producentami, dostawcami i kontrahentami; prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie i przyjazny dla środowiska naturalnego.
 • prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie i przyjazny dla środowiska naturalnego.

Głównym celem firmy jest uzyskanie pozycji lidera na rynku krajowym oraz wzmocnienie pozycji na docelowych rynkach zagranicznych poprzez stosowanie zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym w Europie i poza jej granicami.


Nasze osiągnięcia

Przez ostatnie 20 lat specjaliści zatrudnieni obecnie w ISIC WESTA prowadzili prace nad stworzeniem i rozwojem chemicznych źródeł energii elektrycznej i technologii ich produkcji, jak również badania w zakresie autonomicznych źródeł zasilania.

 

1999 

 • Rząd Ukrainy przyznał pracownikom ISIC WESTA nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki za ukończenie prac nad kompleksem naukowo-przemysłowym produkującym kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe.

2006 

 • Spółka publiczna WESTA-Dnepr została zwycięzcą regionalnego konkursu „Najlepszy pracodawca 2006 r.” wśród spółek zatrudniających od 101 do 500 pracowników.

2006

 • ISIC WESTA i spółka publiczna WESTA-Dnepr otrzymały następujące wyróżnienia:
 • Nagroda za udział w wystawach z cyklu „Kolorowa Ukraina”;
 • Dyplom dla Najlepszego krajowego producenta 2006 ”;
 • Specjalny dyplom za akumulatory o pojemności 60 Ah, 100 Ah i 200 Ah;
 • Dyplom za udział w ogólnoukraińskim konkursie „Wynalazki – 2006”;
 • Dyplomy międzynarodowego stowarzyszenia INTERBAT za udział w międzynarodowych wystawach – „Autonomiczne chemiczne źródła energii elektrycznej”.

2010

 • Udział w wystawie „Kolorowa Ukraina” – akumulatorom ze znakiem towarowym WESTA o pojemności 60, 100 i 200 Ah przyznano dyplom i medal „Najlepszy produkt krajowy  2010”.

2010

 • Spółka ISIC WESTA otrzymała tytuł „Najlepszego producenta towarów krajowych 2010” i „Złoty Symbol” konkursu.

2007-2010

 • Opublikowano ponad 50 prac naukowych dotycząćych wyników badań w zakresie :
 • rozwoju autonomicznych systemów zasilania przy użyciu akumulatorów na potrzeby
 • pojazdów szybkobieżnych wykorzystujących zjawisko lewitacji magnetycznej;
 • rozwoju i doskonalenia akumulatorów wykorzystywanych w pojazdach z silnikami spalinowymi;
 • rozwoju zintegrowanych systemów zasilania wyposażonych w baterie słoneczne i turbiny  wiatrowe, jak również projektowania i produkcji akumulatorów bezobsługowych.

Obecnie

 • Techniczne i technologiczne innowacje wykorzystywane przy produkcji akumulatorów rozruchowych chronione są 70 patentami wydanymi przez odpowiednie organy na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej. Pracownicy ISIC WESTA to wysokiej klasy profesjonaliści, wśród których 9 posiada tytuł doktora habilitowanego, a 18 – tytuł doktora.

Struktura Grupy

W skład Grupy WESTA wchodzą nastęujące podmioty:

 


 «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina

http://westa.com.ua