Regulamin: Blog Branży Akumulatorowej - akubiz.biz

§ 1 
WSTĘP
 1. Regulamin: Blog Branży Akumulatorowej - akubiz.biz (zwany dalej Blogiem) to strona internetową znajdująca się pod adresem internetowym www.akubiz.biz wraz ze wszystkimi jej podstronami i podserwisami, oraz serwisy znajdujące się pod innymi adresami, a związane tematycznie i funkcjonalnie ze stroną www.akubiz.biz
 2. Administratorem Bloga (zwanym dalej Właścicielem) jest firma:  ROBERT MAZUREK  z siedzibą w Szczecinie przy ul. IWASZKIEWICZA 101/7,Numer identyfikacji podatkowej NIP 8171450240.
 3. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania i funkcjonowania Bloga z uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników Bloga oraz praw i obowiązków Właściciela Bloga jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Blog.
§ 2 
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja w Blogu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie serwisy i usługi Bloga wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Blogu. Rejestrując się użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich serwisów Bloga akubiz.biz, które wymagają logowania. Niektóre z usług należy aktywować samodzielnie w profilu użytkownika.
 3. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy wyświetlanej, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.  
 4. Dane uzupełniane są w „Edycji profilu”.  Podawanie uzupełniających danych o użytkowniku jest nieobowiązkowe.
 5. Użytkownik dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych.
 7. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wpisu Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 8. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: info@akubiz.biz
 9. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
 10. Rejestrując się w Blogu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 11. Rejestrując się w Blogu Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną od Właściciela Blogu, oraz innych firm związanych z nim ważną umową, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.) oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Blogu akubiz.biz
 12. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu oraz prowadzenia marketingu telefonicznego na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w Katalogu (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 13. Rejestrując się w Blogu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Blog wszelkich artykułów, zdjęć i innych wartościowych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Bloga. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy  materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu, a umieszczanych we wpisach katalogów firm.

 

§ 3 
ZASADY OGÓLNE
 1. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Blog są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów
 2. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
 3. Niedozwolone jest:
  1. promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w katalogach Bloga
  2. wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.   
  3.  publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
  4. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  5. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  6.  umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  7. umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
  8. stosowania znaków „wzbogacających” treść typu *`^ w dodawanych wpisach.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach Blogu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
  2. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  3. treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
  4. treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).
 5. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
  1. gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  2. gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar Bloga,
  3. gdy wiadomość obniża ogólny poziom Bloga,
  4. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
  5. została napisana w nieodpowiednim dziale,
  6. została napisana przy braku związku z tematem,
  7. jest niezgodna z regulaminem Bloga.
 6. Blog nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 7. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach Bloga w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Bloga, jest zabronione.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Blogu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Blogu, udzieliły takiego zezwolenia.
 9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Blogu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 10. Wszelkie naruszenia praw autorskich i osobistych prosimy zgłaszać na adres e-mail:  info@akubiz.biz podając odpowiedni link.
 11. Użytkownicy Bloga mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Bloga na adres e-mail: info@akubiz.biz 
 12. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów należy przesłać na adres e-mail: info@akubiz.biz Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami Bloga.
 13. Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów.
 14. Blog akubiz.biz nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie, bądź też nieopublikowanie komentarza na blogach.
§ 4 
FORUM
 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może wyrażać swoje opinie na forum tematycznym.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z forum określone są w Regulaminie Forum akubiz.biz (zamieszczony na forum)

 

§ 5 
ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM
 1. Zamieszczanie reklam w Blogu jest odpłatne.
 2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
 4. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT.
 5. Blog akubiz.biz zastrzega sobie prawo do negocjacji cen emisji reklam i innych usług.
 6. Rozpoczęcie świadczenia reklamy i innych usług przez Blog akubiz.biz następuje na podstawie zlecenia w formie pisemnej, zawierającego dokładne dane podmiotu zlecającego oraz potwierdzającego przedmiot i warunki zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Blog ofertą.
 7. Pośrednicy reklamowi zlecający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni wobec Bloga akubiz.biz za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.
 8. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Bloga są natychmiastowo usuwane.
 10. Publikowane na stronach Bloga akubiz.biz informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Blog akubiz.biz nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
§ 6 
KATALOGI FIRM
 1. Internetowy katalog firm – akubiz.biz (określany dalej nazwą - Katalog) służą do publikacji informacji o firmach i instytucjach, stanowią integralną część Bloga Branży Akumulatorowej – akubiz.biz.
 2. Umieszczanie wpisów w Katalogu jest w wariantach: bezpłatne oraz płatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Bloga
 3. Warunkiem dokonania wpisu w Katalogu jest rejestracja w Blogu i akceptacja regulaminu Bloga.
 4. Zabrania się duplikowania wpisów. Dane jednej firmy/podmiotu mogą być wprowadzone tylko raz. Wielokrotne wpisy będą usuwane.
 5. Użytkownik może zaklasyfikować wpisywaną firmę/podmiot do kilku kategorii jeżeli pokrywa się to z rzeczywistością.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji wpisanych przez siebie danych.
 7. Katalog jest moderowany. Opublikowanie w Katalogu nowych danych, lub ich zmiana, następuje po akceptacji przez Moderatorów Katalogu.
 8. Blog zastrzega sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, usunięcia wpisu oraz ograniczenia lub zablokowania dostępu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 9. Użytkownik oświadcza, że dane wpisane przez niego do Katalogu są zgodne ze stanem faktycznym. Blog nie odpowiada za treści wprowadzone do Katalogu przez Użytkowników.
 10. Dane uzyskane z Katalogu są udostępniane każdemu Użytkownikowi serwisu internetowego i mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami:
  1. Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustaw.
  2. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
  3. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.
 11. Fakt obecności adresu i innych danych kontaktowych w bazie danych Katalogu nie oznacza zgody Bloga, Użytkownika, ani podmiotu którego dotyczą na otrzymywanie od innych Użytkowników Katalogu nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. "antyspamowej").
 12. Właściciel Bloga podejmie wszelkie starania, aby zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Użytkownika mające związek z korzystaniem z Katalogu, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet, bądź straty powstałe w wyniku działań osób trzecich.
 13. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo możliwości zaprzestania świadczenia usługi Katalogu w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkowników.
 14. W innych przypadkach dotyczących bazy danych Katalogu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402).

 

§ 7
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Blog oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Bloga akubiz.biz;
  2. problemy w funkcjonowaniu Bloga akubiz.biz, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;
  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z Bloga akubiz.biz przez Użytkowników;
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Bloga;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Bloga zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Bloga;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Bloga.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Bloga może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 4. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Bloga, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Bloga, udzielanymi poradami, opiniami o Blogu i innych, co do których uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Blog akubiz.biz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Bloga i/lub Serwisów.
 6. Blog akubiz.biz dokłada wszelkich starań, aby treści w Blogu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem, mimo to informacje zawarte w Blogu powinny być indywidualnie sprawdzone i przeanalizowane przez Użytkownika. Blog akubiz.biz nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Bloga.
 7.  Blog akubiz.biz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Bloga i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 8. Dane zewnętrzne jak: meteorologiczne, kursy walut, ceny matali oraz inne są dostarczane od zewnętrzynych dostawców, wobec czego Blog akubiz.biz nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość prognoz pogody zawartych na stronach Bloga.
 9. Regulamin Bloga obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Bloga, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

1 lipiec 2013r.

Robet Mazurek

Redaktor Naczelny