O akumulatorze

Robert Mazurek

Akumulator hybrydowy

W akumulatorach tego typu kratka płyty dodatniej wykonana jest ze stopu nisko antymonowego lub innego pierwiastka który utwardza stop i chroni kratkę przed destrukcyjnym wpływem kwasu siarkowego.

AUTOPART

Akumulator EFB

Technologia EFB (Enhanced Flooded Battery) wypełnia lukę istniejącą między tradycyjnymi akumulatorami rozruchowymi a technologią AGM.

AUTOPART

Co to jest pojemność rezerwowa (RC)

Pojemność rezerwowa akumulatora jest określona jako liczba minut, przez które może wytrzymać obciążenie 25A w temperaturze 25C, aż jego napięcie końcówki spadnie do 1,75V na celę lub 10,50V dla akumulatora 12V.

AUTOPART

Co to jest WAT

Wat to jednostka do pomiaru energii elektrycznej, tj. tempa wykonywania pracy w ruchu elektronów przez lub przeciw potencjałowi elektrycznemu. Formuła: W = A x V.

AUTOPART

Akumulator bezobsługowy

Akumulator bezobsługowy nie wymaga dolewania wody destylowanej. Żaden akumulator, który nie jest hermetyczny nie jest 100% bezobsługowy.

PROCES RECYKLINGU

ORZEŁ BIAŁY SA

PROCES RECYKLINGU

Pierwszym krokiem jest pozyskanie surowca. Dzięki działającej w całej Polsce sieci odbierającej zużyte akumulatory Orzeł Biały ma zapewniony dostęp do surowca.

Li-Ion

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) ? rodzaj akumulatora elektrycznego, w którym jedna z elektrod jest wykonana z porowatego węgla, a druga z tlenków metali, zaś rolę elektrolitu pełnią złożone chemicznie sole litowe rozpuszczone w mieszaninie...

Gęstość energii

Gęstość energii

Gęstość energii to ilość energii znajdującej w określonej objętości lub masie. Znaczenie tego terminu zależy od kontekstu, który określa w jaki sposób ta energia może zostać wydobyta, np. przez spalanie czy przeprowadzenie reakcji...

EXIDE / CENTRA

Akumulatory rozruchowe AGM

Akumulator zaprojektowany specjalnie dla pojazdów z napędem hybrydowym, systemami Start & Stop oraz hamowania rekuperacyjnego. W technologii AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit jest zaabsorbowany w separatorze wykonanym z maty szklanej. Poprzez...

YUASA - AGM

Mechanizm rekombinacji gazu

W akumulatorach YUASA zastosowano nowoczesny mechanizm rekombinacji tlenu służący kontroli wytwarzania gazu podczas normalnej pracy. Gaz wytwarzany w procesie elektrolizy jest absorbowany i redukowany przez płyty ujemne do H2O.

TECHNOLOGIA AGM

Absorpcja elektrolitu wg YUASA

We wszystkich akumulatorach przemysłowych Yuasa zastosowano technologię AGM (Absorbed Glass Mat), tzn. elektrolit wchłonięty jest w gąbczastą strukturę separatorów z włókna szklanego. W akumulatorach przemysłowych YUASA nie stosuje się...

DIN

Pomiar prądu rozruchowego wg DIN

Podobnie jak wg SAE test wykonywany jest w temperaturze -18°C. Całkowicie naładowany akumulator jest rozładowywany do napięcia 6 V przy znamionowym prądzie probierczym. Napięcie musi wynosić minimum 9 V po 30 sekundach, a czas do osiągnięcia...

SAE

Pomiar prądu rozruchowego wg SAE

Jest to test rozruchu według wymagań SAE (Zrzeszenie Inżynierów Samochodowych). Test określa, że akumulator w temperaturze -18°C będzie dostarczać przez 30 sekund prąd równy prądowi rozruchowemu przy zimnym silniku, przy napięciu powyżej...

CCA

Prąd rozruchowy przy zimnym silniku

Parametr CCA (prąd rozruchowy przy zimnym silniku) jest miarą zdolności rozruchowej akumulatora, tzn. im większą wartość ma parametr CCA, tym łatwiej akumulator będzie uruchamiał silnik.

Europejski System Kodowania

Numery ETN

System ETN (Europejski System Kodowania) wprowadzony został w celu zastąpienia systemu kodowania DIN podczas harmonizacji norm europejskich dotyczących akumulatorów. System kodowania ETN wykorzystuje pewne zasady systemu DIN, co ułatwia przejście...

Niemieckie normy przemysłowe

Numery DIN

W Europie tradycyjnie używany jest system kodowania parametrów akumulatorów według DIN (Niemieckie Normy Przemysłowe), lecz jest zastępowany przez system kodowania ETN.

Z czego zbudowany jest akumulator

YUASA

Z czego zbudowany jest akumulator

30 lat temu akumulatory w znacznym stopniu traciły wodę i użytkownicy byli zmuszeni sprawdzać co tydzień poziom kwasu. Współczesne, bezobsługowe akumulatory nie wymagają dodawania wody przez cały okres eksploatacji w normalnych warunkach.

Jak działa akumulator

YUASA

Jak działa akumulator

Elektroda dodatnia wykonana jest z dwutlenku ołowiu, a elektroda ujemna z ołowiu porowatego. Kiedy do akumulatora przyłączony zostanie odbiornik energii elektrycznej np. światła, rozrusznik), to przez elektrolit w akumulatorze i obwód zewnętrzny...

Gęstość elektrolitu

dr inż. Jarosław Paszkowski

Gęstość elektrolitu

Gęstość elektrolitu wskazuje na stan naładowania akumulatora pod warunkiem, że pomiaru dokonuje się przynajmniej po 30 min od czasu zakończenia jego pracy lub ładowania, lub po 24 h od czasu uzupełnienia poziomu elektrolitu oraz że zmiana...

Odkrycie

EUROBAT

Odkrycie

Chociaż istnieją dowody że historia ogniw elektrochemicznych sięga 2000 lat, historia pierwszej prawdziwej baterii rozpoczyna się dzięki włoskiemu fizykowi o nazwisku Alessandro Volta. W 1800 Volta stworzył pierwszą baterię na podstawie par...

Jak działa akumulator

VARTA

Jak działa akumulator

Akumulator magazynuje energię elektryczną, by z niej skorzystać w przyszłości. Napięcie wytwarza się w wyniku reakcji chemicznej, która zachodzi, gdy dwa przeciwne materiały, to jest płyta ujemna i dodatnia zostają zanurzone w elektrolicie,...

Ładowanie akumulatora II

dr inż. Jarosław Paszkowski

Ładowanie akumulatora II

Jest to wartość prądu przepływającego przez akumulator podczas ładowania. Zależnie od metody i etapu ładowania stosuje się prądy o różnych wartościach. Określa się je jako część pojemności dwudziestogodzinnej

Rozładowanie akumulatora

dr inż. Jarosław Paszkowski

Rozładowanie akumulatora

Energia zgromadzona w akumulatorze może być z niego odzyskana w trakcie wyładowania. Reakcje chemiczne zachodzące na obu elektrodach są odwrotne niż w przypadku ładowania. Stężenie elektrolitu zmniejsza się, zatem kosztem cząstek kwasu...

Ładowanie akumulatora

dr inż. Jarosław Paszkowski

Ładowanie akumulatora

Akumulator może być ładowany tylko prądem stałym, z tym, że zacisk oznaczony (+) źródła napięcia łączy się z zaciskiem (+) akumulatora, natomiast zacisk (-) źródła napięcia z zaciskiem (-) akumulatora.

Produkcja akumulatorów.

ZAP (film)

Produkcja akumulatorów.

Film zrealizowany przez TVN TURBO i program "Polak Potrafi" prezentujący produkcję akumulatorów w fabryce ZAP-SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Czym jest akumulator ?

dr inż. Jarosław Paszkowski

Czym jest akumulator ?

Akumulator to urządzenie do magazynowania energii. W fazie ładowania gromadzi energię, którą następnie oddaje, w fazie rozładowywania, odbiornikowi (np. rozrusznikowi). W zależności od rodzaju magazynowanej energii rozróżniamy m.in....

Budowa akumulatora

dr inż. Jarosław Paszkowski

Budowa akumulatora

Akumulator samochodowy składa się z kilku ogniw połączonych szeregowo, na przykład trzech (w celu uzyskania napięcia 6 V) lub sześciu (w celu uzyskania napięcia 12 V). Aby uzyskać napięcie 24 V, łączy się szeregowo dwa akumulatory o...